AR RAHNU TEKUN

AR RAHNU TEKUN-SKIM PAJAK GADAI ISLAM

AR RAHNU adalah skim pajak gadai Islam menggunakan pematuhan Syariah Al- Qardh dan Ar- Rahn yang amat fleksibil dan membolehkan barang kemas dan barangan emas diterima sebagai cagaran untuk pinjaman tunai "EMAS TUKAR TUNAI".
 
Caj upah (Ujrah) bagi perkhidmatan penyimpanan akan dikenakan mengikut nilai marhun emas yang dicagarkan. AR RAHNU TEKUN akan memberi pinjaman kepada pelanggan di mana amaun yang diberikan itu akan dinilai berdasarkan harga pasaran semasa emas.
 
Jumlah pinjaman dan margin pada hari tersebut. semua transaksi seharusnya mendapat persetujuan dari kedua-dua pihak ( AR RAHNU dan Pelanggan ).

PRODUK AR RAHNU

 • Konsep
  • Qard
  • Wadi'ah Yad Dhamanah
  • Ujrah
 
 • AR RAHNU 4U
  • Skim ini menyediakan pembiayaan tunai kepada setiap orang yang memerlukan wang tunai segera berdasarkan prinsip pajak gadai islam patuh syariah.
  • Penggadai layak membuat pembiayaan margin sehingga 70% dari nilai marhun
  • Nilai Maksimam sehingga RM3,000.00*
  • dengan upah simpan serendah RM0.50
 • AR RAHNU Biz
  • Skim ini menyediakan pembiayaan tunai kepada setiap orang yang memerlukan wang tunai segera berdasarkan prinsip pajak gadai islam patuh syariah.
  • Penggadai layak membuat pembiayaan margin sehingga 75% dari nilai marhun
  • Nilai Maksima sehingga RM100,000.00*
  • dengan upah simpan serendah RM0.65
 • AR RAHNU Biz E
  • Skim ini menyediakan pembiayaan tunai kepada setiap orang yang memerlukan wang tunai segera berdasarkan prinsip pajak gadai islam patuh syariah.
  • Penggadai layak membuat pembiayaan margin sehingga 80% dari nilai marhun yang dibuat gadaiaan kali keempat
  • Nilai Maksima sehingga RM100,000.00*
  • dengan upah simpan serendah RM0.75
 • AR RAHNU Biz S
  • Skim ini menyediakan pembiayaan tunai kepada setiap orang yang memerlukan wang tunai segera berdasarkan prinsip pajak gadai islam patuh syariah.
  • Penggadai layak membuat pembiayaan margin sehingga 80% dari nilai marhun yang dibuat gadaiaan kali pertama
  • Nilai Maksima sehingga RM100,000.00*
  • dengan upah simpan serendah RM0.75

PERKHIDMATAN

Perkhidmatan lain yang ditawarkan :


i-SIMPAN

AR RAHNU TEKUN juga menyediakan perkhidmatan menyimpan barangan emas / barangan kemas dalam penlindungan takaful

Upah simpan 60 sen setiap RM100.00 nilai marhun.
Tempoh penyimpanan adalah 6 bulan dan tiada had lanjutan dengan syarat upah simpanan sebelumnya dibayar sepenuhnya. Tempoh penyimpanan minima adalah tidak kurang 15 hari.

Perkhidmatan menyimpan barangan kemas / barangan emas.

Semua barangan yang disimpan diinsuranskan oleh  AR RAHNU TEKUN.  i-Simpan menyediakan perkhidmatan penyimpanan emas untuk semua pelanggan sebagai alternatif kepada seperti peti simpan safe box 

i-CUCI

Perkhidmatan Cucian Barang Kemas

Mencuci barang kemas / barangan emas.
Upah yang dikenakan serendah RM3.00 bagi setiap item.

Ciri-Ciri Produk

AR RAHNU TEKUN adalah satu produk pembiayaan gadaian patuh syariah jangka pendek (Qardh) di mana pelanggan / usahawan akan mencagar barangan emas atau barangan kemas mengikut jenis emas yang diterima (rujuk senarai Emas) sebagi cagaran bagi pembiayaan yang diberikan.Kemudahan ini adalah berlandaskan kontrak Syariah, iaitu Qardh, Rahn dan Wadiah Yad Dhamanah di bawah pengurusan Jabatan Produk AR RAHNU TEKUN dan dipantau oleh Jabatan Syariah TEKUN Nasional.

KELAYAKAN
Seorang Individu yang berumur 18 tahun dan ke atas seperti berikut; Warganegara Malaysia; atau Berstatus penduduk tetap;
Mestilah mempunyai Kad Pengenalan / dokumen yang sah.
Warga kerja TEKUN Nasional termasuk pasangan suami atau isteri, ibu, bapa serta anak tidak dibenarkan memohon kemudahan ini.
PIAWAIAN EMAS YANG DITERIMA


MUTU EMAS KANDUNGAN EMAS
24.0 Karat 999.90%
22.8 Karat 95.00%
22.0 Karat 91.60%
21.0 Karat 87.50%
20.0 Karat 83.50%
18.0 Karat 75.00%


MARGIN

Margin sehingga 80%* daripada nilai marhun;
Jumlah minima adalah RM100.00*;
Jumlah pembiayaan gadaian maksimum untuk seorang individu adalah sehingga RM100,000.00*

TEMPOH GADAIAN
Tempoh Pembiayaan sehingga Enam (6) bulan
Tempoh Lanjutan sehingga Enam (6) bulan


UPAH SIMPAN
Upah simpan ( Ujrah ) serendah RM0.50*
setiap RM100.00 nilai marhun


 

Berita & Aktiviti

CAWANGAN AR RAHNU TELAH BEROPERSI DI

Shah Alam
Wangsa Maju
Semenyih
Sentul
Alor Setar
Tawau
Kota Bharu
Lokasi Kami...

 

KALKULATOR

Kriteria Kelayakan :

Warganegara

Pemastautin tetap Malaysia

Pemegang passport perjalanan yang SAH sebelum tamat tempoh

BUKAN warganegara Malaysia yang mempunyai visa, permit, dan pas yang sah dan belum tamat tempoh.

18 tahun ke atas

 

Jenis Emas Barang Kemas Barang Kemas :
gred : 999, 950, 916, 875 , 835 dan 750Margin Pinjaman :
Maksimum: Sehingga 80 %
daripada nilai pasaran emas semasa dan berdasarkan kepada jenis emas yang digadaikan.

Nilai Pinjaman :

Sehingga RM100K*

Tempoh Gadaian dan Tempoh Lanjutan :
6 bulan + 6 bulan

Tambahan Tempoh :
Boleh dilanjutkan untuk tempoh 6 bulan perlu memastikan pembayaran upah simpan (Ujrah)
telah dibayar sepenuhnya terlebih dahulu.

AR RAHNU TEKUN

Pautan TEKUN Nasional

Hubungi Kami

JABATAN PRODUK AR RAHNU
TEKUN Nasional
T5-03-02, Menara 5,
Lingkaran Maju,
Jalan Lingkaran Tengah,
Bandar Tasik Selatan
57000 Kuala Lumpur

Telefon : (603) 9059-8888
Fax: (603) 9059-9292
arrahnu@tekun.gov.my

Bantuan & Sokongan

 • arrahnu@tekun.gov.my
Penghargaan

 
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
TEKUN Nasional
Koperasi Rakan TEKUN Berhad
Jabatan Produk AR RAHNU
Admin
 • JPAR
 • STMK
ZiSoftech Sdn.Bhd
Alfa Mirage
 
 

AR RAHNU TEKUN © Copyright www.arrahnutekun.com.my All Rights Reserved.