AR RAHNU TEKUN

AR RAHNU TEKUN-SKIM PAJAK GADAI ISLAM

AR RAHNU adalah skim pajak gadai Islam menggunakan pematuhan Syariah Al- Qardh dan Ar- Rahn yang amat fleksibel dan membolehkan barang kemas dan barangan emas diterima sebagai cagaran untuk pinjaman tunai "EMAS TUKAR TUNAI".
 
Caj upah (Ujrah) bagi perkhidmatan penyimpanan akan dikenakan mengikut nilai marhun emas semasa yang dicagarkan. AR RAHNU TEKUN akan memberi pinjaman kepada pelanggan dan amaun yang diberikan itu akan dinilai berdasarkan harga pasaran emas semasa.

Semua transaksi seharusnya mendapat persetujuan dari kedua-dua pihak ( AR RAHNU dan Pelanggan ).

PRODUK AR RAHNU

 • Konsep
  • Qard
  • Wadi'ah Yad Dhamanah
  • Ujrah
 
 • AR RAHNU 4U
  • Skim ini menyediakan pembiayaan tunai kepada setiap orang yang memerlukan wang tunai segera berdasarkan prinsip pajak gadai islam patuh syariah.
  • Minima gadaian ialah RM 100.00 dengan margin pinjaman 70% dari nilai marhun semas semasa
  • Had maksimum gadaian pada satu hari ialah RM 1,000.00 dan had maksimum gadaian terkumpul bagi skim ini ialah RM 3,000.00
  • Kadar upah simpan bagi skim ini ialah RM 0.50 sen bagi setiap RM 100.00 nilai marhun emas  semasa.
 • AR RAHNU Mikro Biz
  • Skim ini menyediakan pembiayaan tunai kepada setiap orang yang memerlukan wang tunai segera berdasarkan prinsip pajak gadai islam patuh syariah.
  • Minima gadaian ialah RM 1,001.00 dengan margin pinjaman 75% dari nilai marhun emas semasa.
  • Had maksimum gadaian pada satu hari ialah RM 30,000.00 dan had maksimum gadaian terkumpul bagi skim ini ialah RM 100,00.00.
  • Kadar upah simpan bagi skim ini ialah RM 0.75 sen bagi setiap RM 100.00 nilai marhun emas semasa.
 • AR RAHNU Mikro Biz E
  • Skim ini menyediakan pembiayaan tunai kepada setiap orang yang memerlukan wang tunai segera berdasarkan prinsip pajak gadai islam patuh syariah.
  • Minima gadaian ialah RM 1,001.00 dengan margin pinjaman 80% dari nilai marhun emas semasa.
  • Margin pinjaman 80% ini ditawarkan kepada pelanggan yang membuat gadaian kali keempat.
  • Had maksimum gadaian pada satu hari ialah RM 30,00.00 dan had maksimum gadaian terkumpul bagi skim ini ialah RM 100,000.00
  • Kadar upah simpan bagi skim ini ialah RM 0.75 sen bagi setiap RM 100.00 nilai marhun emas semasa.
 • AR RAHNU Mikro Biz S
  • Skim ini menyediakan pembiayaan tunai kepada setiap orang yang memerlukan wang tunai segera berdasarkan prinsip pajak gadai islam patuh syariah.
  • Minima gadaian ialah RM 1,001.00 dengan margin pinjaman 80% dari nilai marhun emas semasa.
  • Margin pinjaman 80% ini ditawarkan kepada pelanggan yang ingin mendapatkan jumlah pembiayaan yang lebih tinggi dengan syarat perlu membayar upah simpan selama 6 bulan terlebih dahulu (upfront)
  • Bayaran boleh dilakukan samaada melalui potongan dari jumlah pembiayaan yang diluluskan atau secara tunai oleh pelanggan
  • Had maksimum gadaian pada satu hari ialah RM 30,000.00 dan had maksimum gadaian terkumpul bagi skim ini ialah RM 100,000.00
  • Kadar upah simpan bagi skim ini ialah RM 0.75 sen bagi setiap RM 100.00 nilai marhun emas semasa.

PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN LAIN YANG DITAWARKAN :


 • i-SIMPAN
AR RAHNU TEKUN juga menyediakan perkhidmatan menyimpan barangan emas / barangan kemas dalam penlindungan takaful.

Perkhidmatan simpanan emas dengan kadar upah simpan ialah RM 0.60 sen bagi setiap RM 100.00 nilai marhun emas semasa.

Tiada had tempoh simpanan, walaubagaimanapun pelanggan dikehendaki untuk membayar upah simpan untuk 6 bulan pertama, begitu juga untuk lanjutan tempoh seterusnya.

 • i-CUCI

Perkhidmatan Cucian Barang Kemas

Mencuci barang kemas / barangan emas.
Upah yang dikenakan serendah RM3.00 bagi setiap item.Ciri-Ciri Produk

AR RAHNU TEKUN adalah satu produk pembiayaan gadaian patuh syariah jangka pendek (Qardh) di mana pelanggan / usahawan akan mencagar barangan emas atau barangan kemas mengikut jenis emas yang diterima (rujuk senarai Emas) sebagi cagaran bagi pembiayaan yang diberikan.Kemudahan ini adalah berlandaskan kontrak Syariah, iaitu Qardh, Rahn dan Wadiah Yad Dhamanah di bawah pengurusan Jabatan Produk AR RAHNU TEKUN dan dipantau oleh Jabatan Syariah TEKUN Nasional.

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN PENGGADAI

 • 18 tahun dan ke atas
 • Waras dan berakal
 • Warganegara Malaysia
 • BUKAN warganegara Malaysia hendaklah mempunyai passport perjalanan yang sah dan belum tamat tempoh, mempunyai visa/permit/pas yang sah dan mempunyai alamat tempat tinggal dan nombor telefon untuk di hubungi di Malaysia
 • Bukan wargakerja TEKUN Nasional atau mana-mana subsidirinya


PIAWAIAN EMAS YANG DITERIMA


MUTU EMAS KANDUNGAN EMAS
24.0 Karat 999.90%
22.8 Karat 95.00%
22.0 Karat 91.60%
21.0 Karat 87.50%
20.0 Karat 83.50%
18.0 Karat 75.00%


MARGIN
Margin sehingga 80%* daripada nilai marhun;

Jumlah minima adalah RM100.00*;
Jumlah pembiayaan gadaian maksimum untuk seorang individu adalah sehingga RM150,000.00*

TEMPOH GADAIAN
Tempoh Pembiayaan sehingga Enam (6) bulan
Tempoh Lanjutan sehingga Enam (6) bulan
Tempoh Lanjutan Kedua Enam (6) bulan

(6 bulan + 6 bulan + 6 bulan)*Tertakluk kepada terma dan syarat.


 

Berita & Aktiviti

CAWANGAN AR RAHNU TELAH BEROPERSI DI:

Shah Alam
Wangsa Maju
Semenyih
Sentul
Alor Setar
Tawau
Kota Bharu
Lokasi Kami...

 

KALKULATOR

   SYARAT-SYARAT KELAYAKAN GADAIAN:

 • 18 tahun dan ke atas
 • Waras dan berakal
 • Warganegara Malaysia
 • BUKAN warganegara Malaysia hendaklah mempunyai passport perjalanan yang sah dan belum tamat tempoh, mempunyai visa/permit/pas yang sah dan mempunyai alamat tempat tinggal dan nombor telefon untuk di hubungi di Malaysia
 • Bukan wargakerja TEKUN Nasional atau mana-mana subsidirinya


 

Jenis Emas Barang Kemas Barang Kemas :
gred : 999, 950, 916, 875 , 835 dan 750Margin Pinjaman :
Maksimum: Sehingga 80 %
daripada nilai pasaran emas semasa dan berdasarkan kepada jenis emas yang digadaikan.

Nilai Pinjaman :

Sehingga RM 150K*

Tempoh Gadaian dan Tempoh Lanjutan :
6 bulan + 6 bulan + 6 bulan

Tambahan Tempoh :
Boleh dilanjutkan untuk tempoh 6 bulan perlu memastikan pembayaran upah simpan (Ujrah)
telah dibayar sepenuhnya terlebih dahulu.

AR RAHNU TEKUN

Pautan TEKUN Nasional

Hubungi Kami

JABATAN PRODUK AR RAHNU
TEKUN Nasional
T5-03-02, Menara 5,
Lingkaran Maju,
Jalan Lingkaran Tengah 2,
Bandar Tasik Selatan
57000 Kuala Lumpur

Telefon : (603) 9059-8888
Fax: (603) 9059-9292
arrahnu@tekun.gov.my

Bantuan & Sokongan

 • arrahnu@tekun.gov.my
Penghargaan

 
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
TEKUN Nasional
Koperasi Rakan TEKUN Berhad
Jabatan Produk AR RAHNU
Admin
 • JPAR
 • STMK
ZiSoftech Sdn.Bhd
Alfa Mirage